გვარის ისტორია

“სოფელი არაშენდა”

ზეზვა მედულაშვილი გვარის წარმოშობის შესახებ

მედულაშვილების აღწერა საქართველოს მაშტაბით

ქოდალოს ეკლესიის არქივიდან

ძველი დოკუმენტაცია არქივიდან