ვიდეო

გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი ოჯახის არქივიდან ვიდეომასალა ვებ-გვერდზე განსათავსებლად.

შანათიანთ მედულაშვილები 365 მბ

ზეზვა მედულაშვილი 503 მბ

ეძღვნება  წარსული არაშენდელების ხსოვნას

წინაპრების მოსაგონარი სადღეგრძელო, კითხულობს თამაზ (ტიკო) მედულაშვილი