სასარგებლო ბმულები

1907 წლის „ქართველი ხალხის მემორანდუმი“,  თითქმის 3000 ადამიანი აწერს ხელს, ერთ-ერთი ხელმომწერია მედულაშვილი გიორგი.

სოფელი არაშენდა და თავადი ანდრონიკაშვილები მითითებული wikipedia.org -ში.

სოფელი არაშენდა მითითებული wikipedia.org -ში.

საპატრიარქო, გვარის დალოცვის შესახებ

ჰერალდიკა, ღერბები

gvarebi.ge

მზისა და ლექსის უმაღლესობა , ზეზვა მედულაშვილი

ჩვენ ისტორიაში გვასწავლიდნენ, რომ მოულოდნელად დაგვესხაო თავს გერმანია, არ ვიცოდით და მზად არ ვიყავითო…აი, კოლა პაპამ კი გაშიფრა გიტლერის მუხანათობა რამდენიმე თვით ადრე