სასარგებლო ბმულები

რეზო ინანიშვილი: “დედა”, “სიკვდილი ბარბალე ბადიაურისა”. მოთხრობა რომელიც ყველა ქართველმა ერთხელ მაინც უნდა წაიკითხოს.

1907 წლის „ქართველი ხალხის მემორანდუმი“,  თითქმის 3000 ადამიანი აწერს ხელს, ერთ-ერთი ხელმომწერია მედულაშვილი გიორგი.

სოფელი არაშენდა და თავადი ანდრონიკაშვილები მითითებული wikipedia.org -ში.

სოფელი არაშენდა მითითებული wikipedia.org -ში.

საპატრიარქო, გვარის დალოცვის შესახებ

ჰერალდიკა, ღერბები

წარმატებული არაშენდელები

 მზისა და ლექსის უმაღლესობა , ზეზვა მედულაშვილი

ჩვენ ისტორიაში გვასწავლიდნენ, რომ მოულოდნელად დაგვესხაო თავს გერმანია, არ ვიცოდით და მზად არ ვიყავითო…აი, კოლა პაპამ კი გაშიფრა გიტლერის მუხანათობა რამდენიმე თვით ადრე

ასი ქართველის გმირობა

gvarebi.ge

საქართველოს ისტორიული გვარები. 20 (youtube.com)

 

ლევან ბერაია – საქართველოს ისტორიული გვარები. XIII (youtube.com)

 

ლევან ბერაია – საქართველოს ისტორიული გვარები. XIV (youtube.com)

 

ინტერნეტ ბმულები ქართული გვარების სიით :

https://mematiane.ge/product-details.php?id=6699 (მედულაშვილების გვარი იძებნება მხოლოდ მარჯვენა ზედა კუთხეში გრაფიდან „მოძებნე ტექსტში“)

 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&from=%E1%83%9B

 

https://scroll.ge/24817/qarthuli-gvarebi-anbanis/?dir=2&name_directory_startswith=%E1%B2%9B#name_directory_position2

 

http://www.geogen.ge/

 

https://www.allnews.ge/saintereso/166599-ipove-sheni-gvari-da-sheni-carsuli-inpormacia-romelsac-sakutar-pesvebze-unda-plobde/

 

https://www.allnews.ge/saintereso/173959-ipove-sheni-gvaris-istoria-inpormacia-sakartveloshi-qvelaze-gavrcelebul-gvarebze-nacili-ori/

 

https://www.allnews.ge/saintereso/173976-ipove-sheni-gvaris-istoria-inpormacia-sakartveloshi-gavrcelebul-gvarebze-nacili-sami/

 

https://www.allnews.ge/saintereso/173976-ipove-sheni-gvaris-istoria-inpormacia-sakartveloshi-gavrcelebul-gvarebze-nacili-otxi/

 

http://www.ambioni.ge/gavrcelebuli-gvarebi-saqartvelosi