წესდება

წესდება არის ძირითადი სახელმძღვანელო ჩვენი გვაროვნული გაერთიანების მიერ ნებისმიერი მოქმედების განხორციელებაში.

მედულაშვილების გაერთიანებული საგვარეულო კავშირის წესდების პროექტი