წესდება

წესდება არის ძირითადი სახელმძღვანელო ჩვენი გვაროვნული გაერთიანების მიერ ნებისმიერი მოქმედების განხორციელებაში.

მედულაშვილების გაერთიანებული საგვარეულო კავშირის წესდების პროექტი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *